Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Giới thiệu

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

Công ty Phim Ngôi Sao tin tưởng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình:

 • Giới thiệu tính năng – ứng dụng ưu việt của Phim chống nóng – Cách nhiệt cho Ô tô và Nhà kính. Đặc biệt là các tòa cao ốc có mặt ngoài sử dụng nhiều kính.
 • Mang tới cho người tiêu dùng giải pháp “Tiết kiệm năng lượng” tối ưu với mức “Đầu tư hợp lý”, và mang lại “Hiệu quả dài lâu”.

TẦM NHÌN

 • Trở thành đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu về phân phối và lắp đặt phim chống nóng, cách nhiệt tại Việt Nam.
 • Trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng cao, cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhằm mang tới khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty Phim cách nhiệt Ngôi Sao – thương hiệu đã có những bước phát triển nhanh và bền vững, khẳng định được vị thế trên thương trường và tạo lập được niềm tin yêu của người tiêu dùng. Danh tiếng và vị thế này được Công ty xây dựng trên sự tin tưởng và hợp tác của khách hàng, của đối tác, cổ đông và cả cộng đồng. Sự tin tưởng và hợp tác đó là thành quả của những hành động Chính Trực, Công Bằng và những Giá Trị Đạo Đức luôn được Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV tôn trọng ở chuẩn mực cao nhất. Trên chặng đường phát triển bền vững, Công ty Phim Ngôi Sao sẽ luôn duy trì và phát huy những Giá Trị Cốt Lõi của mình:

Hệ thống đại lý toàn quốc

Chính trực

 • Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tôn trọng

 • Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng

 • Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Tuân thủ

 • Tuân thủ Luật pháp, Tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các Quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Đạo đức

 • Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức

Đăng ký

Thủ tục mở đại lý

  Bảo hành điện tử
  Bảo hành điện tử