Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa – GRAPHIC DESIGN

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa – GRAPHIC DESIGN

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGN  MÔ TẢ […]

Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CONTENT JD MÔ […]

Tuyển dụng nhân viên phát triển sàn TMĐT

Tuyển dụng nhân viên phát triển sàn TMĐT

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SÀN THƯƠNG […]

Tuyển dụng Chuyên viên quảng cáo Google – Facebook

Tuyển dụng Chuyên viên quảng cáo Google – Facebook

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) Giới thiệu về Phim Cách Nhiệt Ngôi Sao Công ty […]

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công)   CẦN TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH YÊU […]

Tuyển dụng lao động phổ thông

Tuyển dụng lao động phổ thông

I- QUI MÔ CÔNG TY: Trụ sở tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CB CNV – Quan điểm làm việc : Cùng hợp tác để thành công. II- LĨNH VỰC KINH DOANH ·Cung cấp và lắp đặt […]

Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới

Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG […]

Tuyển dụng cán bộ Kinh Doanh – Phim cách nhiệt Ngôi Sao

Tuyển dụng cán bộ Kinh Doanh – Phim cách nhiệt Ngôi Sao

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công). CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG KINH DOANH: Yêu […]

Tuyển dụng cán bộ phòng Kinh Doanh – Phim cách nhiệt Ngôi Sao

Tuyển dụng cán bộ phòng Kinh Doanh – Phim cách nhiệt Ngôi Sao

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG KINH DOANH: Yêu […]

Tuyển dụng lao động phổ thông

Tuyển dụng lao động phổ thông

I- QUI MÔ CÔNG TY: Trụ sở tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CB CNV – Quan điểm làm việc : Cùng hợp tác để thành công. II- LĨNH VỰC KINH DOANH ·Cung cấp và lắp đặt […]

Đăng ký

Thủ tục mở đại lý

    X
    Bảo hành điện tử
    Bảo hành điện tử