Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng lao động phổ thông

Tuyển dụng lao động phổ thông

I- QUI MÔ CÔNG TY: Trụ sở tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CB CNV – Quan điểm làm việc : Cùng hợp tác để thành công. II- LĨNH VỰC KINH DOANH ·Cung cấp và lắp đặt […]

Đăng ký

Thủ tục mở đại lý

    Bảo hành điện tử
    Bảo hành điện tử