Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBCNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ […]

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CN TẠI CẦN THƠ CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ( số lượng 03 người) I- QUY MÔ CÔNG TY: Trụ sở tại HN- Chi nhánh Hồ Chí Minh- Chi nhánh Đà Nẵng- Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ONLINE

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ONLINE

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO Trụ sở Tại Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp và lắp đặt Phim […]

Tuyển dụng Trưởng phòng Dự Án

Tuyển dụng Trưởng phòng Dự Án

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi Nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) 1 – Lĩnh vực kinh […]

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) 1 – Lĩnh vực kinh […]

TUYỂN  DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) 1 – Lĩnh vực kinh […]

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa – GRAPHIC DESIGN

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa – GRAPHIC DESIGN

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGN  MÔ TẢ […]

Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CONTENT JD MÔ […]

Tuyển dụng nhân viên phát triển sàn TMĐT

Tuyển dụng nhân viên phát triển sàn TMĐT

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SÀN THƯƠNG […]

Đăng ký

Thủ tục mở đại lý

    Bảo hành điện tử
    Bảo hành điện tử