Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG – LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG – LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ  Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 120 CBNV Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG […]

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ PHÒNG DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ PHÒNG DỰ ÁN

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG DỰ ÁN YÊU CẦU: Tốt nghiệp cao đẳng – đại học. Thành thạo vi tính văn phòng. Nam, Nữ tuổi từ 25 đến 35 (Ưu tiên đã có gia đình). Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt. […]

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ADs

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ADs

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) LĨNH VỰC KINH DOANH Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN KIÊM LIVESTREAM

TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN KIÊM LIVESTREAM

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) LĨNH VỰC KINH DOANH Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN NHÂN VIÊN EDIT VIDEO

TUYỂN NHÂN VIÊN EDIT VIDEO

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) LĨNH VỰC KINH DOANH Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) LĨNH VỰC KINH DOANH Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) LĨNH VỰC KINH DOANH Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp và lắp đặt Phim […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Chi nhánh Hồ Chí Minh) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG KINH DOANH ( Số lượng: 2 người) YÊU CẦU: Tốt nghiệp cao đẳng – đại học. Thành thạo vi tính văn phòng. Nam từ 22 đến 30 (Ưu tiên đã có gia đình). Nhanh nhẹn, nhiệt […]

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO- CN TẠI TP. CẦN THƠ ( Trụ sở tại HN- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng- Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CB CNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO (Trụ sở Tại HN- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh Cần Thơ và Mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với hơn 100 CBCNV – Quan điểm làm việc: Cùng hợp tác để thành công) CẦN TUYỂN VỊ TRÍ CÁN BỘ […]

Đăng ký

Thủ tục mở đại lý

    Bảo hành điện tử
    Bảo hành điện tử